School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

 Welkom bij het Da Vinci College

logo tto2

logo dimi2

logo 2 energy

logo gezondeschool

logo ecoschool

Tweetalig Onderwijs Dinsdagmiddag activiteiten BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij Gezonde School Eco-School

OH18 groen paars cirkel

Klik hier voor de brochure

DINSDAG 6 FEBRUARI 2018

VAN 19.00 - 21.00 UUR

de wijken Purmer Noord, Purmer Zuid, Overwhere, Binnenstad

 

WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018

VAN 19.00 - 21.00 UUR

de wijken De Gors, Wheermolen, Weidevenne, Buiten Purmerend 

 logo tto

TTO: TweeTalig Onderwijs

logo dimi2

DiMi: DinsdagMiddag projecten

Foto 20 11 17 21 38 17

BSM / Sportactieve school

logo gezondeschool

Vignet Gezonde school

logo ecoschool

Eco-schools: Duurzame school

 

 

Het Da Vinci College,

- is een interconfessionele school met de daarbij passende waarden en normen.

- is een junior TTO-school en biedt het hoogste niveau in tweetalig onderwijs aan! Door het aanbieden van: Cambridge Advanced Certificate (CAE) in 4 atheneum, de opleiding International Baccalaureate (IB), een pre-universitaire opleiding in de Engelse taal met het hoogst mogelijke haalbare niveau voor niet engelstaligen in 5 en 6 atheneum. Het Business English Certificate voor 4 en 5 Havo (BEC)

- heeft het certificaat Gezonde school.

- laat leerlingen tijdens de DiMi (dinsdagmiddag activiteiten) hun talenten ontdekken.

- Bieden we de leerlingen de zorg die nodig kan zijn. Trajecten op maat (TOM) voor leerlingen die excellent presteren en de mogelijkheid om tijdens X4U, op een vast moment in de week, te kiezen voor extra begeleiding voor elk vak waarvan je vindt dat het nodig is.

- is een Ecoschool, een internationaal VN-keurmerk voor scholen die werken aan duurzaamheid. Inmiddels zijn wij in het bezit van de "groen vlag" het hoogste keurmerk dat een ECOschool kan krijgen.

- is er een mentorprogramma en fungeren leerlingen uit de bovenbouw als hulpmentoren voor de leerlingen van klas 1.

- is een school waar binnen school veel wordt geleerd, maar ook veel buitenschoolse leeractiviteiten worden georganiseerd.

"Da Vinci College, de school waar je wordt gezien!"


Eco-Schools is een internationaal keurmerk van de VN voor scholen die werken aan duurzaamheid. Sinds 2013 zijn we hier als school mee bezig en na het bronze keurmerk zijn we nu sinds 2017 in het bezit van de "groene vlag", het hoogst haalbare keurmerk.

 

Wat is TTO?

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het Da Vinci College biedt als enige school in de regio Waterland, tweetalig onderwijs aan. Hiermee komen wij tegemoet aan de steeds groter wordende behoefte van het hoger vervolgonderwijs en het bedrijfsleven aan mensen met een gedegen kennis van de Engelsetaal en een internationale oriëntatie.

Het tweetalig onderwijs voorziet in deze behoefte door:
Het aanbieden van een bepaald percentage van het onderwijs in het Engels.
Het aanbieden van de opleiding International Baccalaureate, een pre-universitaire opleiding in de Engelse taal met het hoogst mogelijke haalbare niveau voor niet Engelstaligen en het Business English Certificate.
Het verschaffen van een internationale oriëntatie.

Het TTO onderwijs is zo ingericht dat leerlingen geleerd wordt om te participeren in de snel en voortdurend veranderende mondiale samenleving van de 21e eeuw. Het opdoen van internationale oriëntatie (EIO), actief leren deelnemen aan die wereldwijde samenleving en daarbinnen kunnen communiceren, zijn dan ook belangrijke onderdelen van het curriculum.

tto logo

Klik op de button voor meer informatie over Tweetalig Onderwijs op het Da Vinci College!

"Interconfessioneel" staat er niet zomaar. Het zegt iets over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarbij gaat het om begrippen als rechtvaardigheid, respect voor elkaar en solidariteit met onze medemens. We accepteren elkaar zoals we zijn. Dik of dun, leerling of leraar, zwart of wit: we zijn allemaal mensen die elkaars respect verdienen.

Het gaat daarbij vooral om de manier waarop we met elkaar omgaan en je bent dan ook van harte welkom, ongeacht je geloofs- en/of levensovertuiging.

In de levensbeschouwelijke lessen (LEVO) komen bovengenoemde onderwerpen aan de orde.

Pesten wordt op het Da Vinci College niet geaccepteerd. In ons pestprotocol, goedgekeurd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, wordt duidelijk aangegeven wat we doen om pesten te voorkomen. Het protocol biedt daarnaast onze docenten een handvat om pestgedrag te signaleren en aan te pakken.

Nieuws

Prettige vakantie

15-07-2019

yellow umbrella and deck chairs south beach miami

Het schooljaar zit er (bijna) op en iedereen kan genieten van een welverdiende vakantie. Woensdag is de zomerschool afgelopen en daarna is de school 6 weken dicht. Maandag 26 augustus begint het nieuwe schooljaar weer.

Slotmusical Sister Act

04-07-2019

Dit jaar is de slotmusical Sister Act. Sinds januari zijn de leerlingen aan het repeteren om de komende dagen 6 shows op te voeren. Kom kijken en bestel kaartjes op http://www.davincimusical.nl/agenda/

 

Excursieweek

26-06-2019

Onderhoud Huisvuilcentrale HVC Alkmaar

Na de rapportenvergaderingen zijn er nog tal van activiteiten op school. In dit pdf bestand kunt u het programma voor de klassen zien. Klas 1 gaat bijvoorbeeld naar de huisvuilcentrale in Alkmaar.

Zomerschool 2018-2019

24-06-2019

zomerschool

Dit jaar is er weer een zomerschool voor leerlingen die het jaar nèt niet gehaald hebben.

Lees de antwoorden op de meestgestelde vragen [pdf].

Da Vinci heeft een gezonde schoolkantine!

16-04-2019

Foto zilveren schaall DAV

Het Da Vinci College heeft de zilveren Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De schaal is tijdens de Dag van de Gezonde Schoolkantine uitgereikt aan Koos Dekker, teamleider, onder andere in aanwezigheid van Jeroen Bruijns van Cateringbedrijf Profood.

Het Da Vinci College heeft samen met de cateraar hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van een watertappunt en flesjes. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen. ‘Je ziet dat gezond eten steeds belangrijker wordt voor leerlingen’, zegt Koos Dekker, teamleider. ‘De meeste leerlingen hebben altijd een flesje water bij zich en er is zelfs een echt gezond broodje ontwikkeld in samenwerking met de leerlingen.’

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. ‘We zijn heel blij met de zilveren schaal. Een mooie opmaat voor de volgende stap, waarin 80% van het aanbod in de kantine uit gezonde keuzes bestaat, want Da Vinci gaat voor goud!’, aldus Peter van Gijzel.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Afbeelding1

 

Minimale systeemeisen Bring Your Own Device (Notebook)

28-03-2019

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt TTO-brugklasleerlingen verplicht een laptop mee te nemen. Andere brugklasleerlingen wordt dit ook aangeraden.

Voor deze laptops heeft de PSG minimalse systeemeisen opgesteld:

Processor: I3 of I5 (geen Celeron)

Geheugen: 8GB RAM

Opslag: 128GB SSD

Wifi: abgn (5 en 2.4Ghz)

Batterijduur: 8 uur 

Besturingssysteem: Windows 10 Home of Pro / MacOS Mojave

Video-uitgang: HDMI 

 

Software

- Microsoft Office (schoolaccount) 

- OneDrive (schoolaccount) 

- Adobe Acrobat (gratis downloaden) 

- Virusscanner (gratis/betaald)

- Back-upsoftware (bijvoorbeeld via OneDrive)

 

Leerlingen mogen een Windows-laptop of een Apple Macbook gebruiken, maar geen Google Chromebook. Dit in verband met de beperkt beschikbare software.

Het is de bedoeling dat de laptop zelf verzekerd wordt; de school voorziet hier niet in.

Ouderavond My life on line

19-03-2019

Op 4 april is er een interactieve ouderavond over gebruik van internet door kinderen. Inloop vanaf 19.30 uur, ouderavond begint om 20.00 uur.

de nieuwe lichting voorlichtingsavond internet

Presentatie Open Huis 2019

11-02-2019

openhuis

De presentatie die directeur Peter van Gijzel tijdens het Open Huis heeft laten zien, kunt u hier downloaden [pdf].