School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Hoe zijn we te bereiken?

De Purmerendse ScholenGroep bestaat naast het Da Vinci College uit nog vijf andere scholen en een Centraal Bureau. Contactinformatie van het Centraal Bureau vindt u hier

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.25 uur: 0299-454260 of digitaal afwezig melden

Voor het doorgeven van adreswijzigingen, wijzigen contactgegevens / thuissituaties, aanvragen inlogcodes e.d. kunt u het Formulier Tussentijdse Wijzigingen invullen, ondertekenen en persoonlijk (laten) inleveren bij de administratie (in het gebouw van het Jan van Egmond Lyceum) of als gescand document mailen naar: campusadministratiehavovwo@psg.nl

Postadres

Postbus 270
Postadres
1440 AG Purmerend

Bezoekadres

J. Naberstraat 218
1442 BG Purmerend

Contact

T: 0299-431711
F: 0299-472777
E: davinci@psg.nl

Vragen over de meeloopmiddagen kunt u stellen via e-mail: meeloopmiddagendav@psg.nl.

  • Bent u ouder of verzorger en wilt u contact opnemen over zaken die uw kind aangaan? Vul hier dan de gegevens van uw kind in: