School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Bijlage Afspraken en regelingen in PSG-verband

De overkoepelende schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep bevat alle afspraken en regelingen in PSG-verband. 

Achtereenvolgens vindt u in de schoolgids van de PSG informatie over: 

 1. De Purmerendse ScholenGroep
 2. Vakantierooster
 3. Leerplicht en kwalificatieplicht
 4. Informatie aan gescheiden ouders
 5. Medezeggenschap
 6. Klachtenregeling
 7. Vertrouwensdocenten en vertrouwensinspectie
 8. Schorsing
 9. Verwijdering
 10. Kledingcode
 11. Computergebruik
 12. Preventie
 13. Verzekering
 14. Veiligheid
 15. Bescherming gegevens
 16. Kosten voor ouders/verzorgers
 17. Sponsoring
 18. Maatschappelijke stages
 19. Toelating tot scholen PSG