School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Jeugdgezondheidszorg

Jaarlijks voert de afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek Waterland bij de leerlingen van de 2e en 4e klas een gezondheidsonderzoek uit. U ontvangt van de GGD een brief ter info hierover. Meedoen aan dit onderzoek is belangrijk, maar uiteraard op basis van vrijwilligheid. Wanneer u uw zoon/dochter hier niet aan mee wilt laten doen dient u dit schriftelijk te melden bij de GGD en school.


JGZ team

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op eigen initiatief of via de school ook een beroep doen op het JGZ team dat is verbonden aan de school. Bovendien kunnen ouders met hun zoon of dochter door het JGZ team worden opgeroepen voor een gezondheidsonderzoek.


GGD Zaanstreek-Waterland afd. Jeugdgezondheidszorg
Vurehout 2
1507 EC Zaandam

Mail : jgz@ggdzw.nl
Telefoon: 0900-2545454