School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Mentoren

De mentoren zijn de belangrijkste contactpersonen tussen de school enerzijds en de leerlingen van een klas en hun ouders anderzijds. De mentor houdt zich bezig met de persoonlijke en de klassikale begeleiding van de leerlingen van zijn/haar klas of groep. In alle klassen is er een extra uur in het rooster ingebouwd t.b.v. studiebegeleiding, keuzebegeleiding en andere begeleidende activiteiten. De mentor beschikt over de meeste gegevens betreffende studie, gedrag en werkhouding van de leerlingen.

Schroomt u niet de mentor te bellen of te mailen als u inlichtingen wenst te geven of te krijgen, of als er onduidelijkheden zijn. U kunt beter een keer te veel bellen en mailen dan dat u te laat aan de bel trekt, of met vragen blijft rondlopen. U kunt altijd de school bellen en vragen of de mentor u wil terugbellen. Op de eerste ouderavond in het schooljaar kunt u kennismaken (of de kennismaking vernieuwen) met de mentor(en) van uw zoon/dochter.