School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Organisatie in kleinere eenheden

Het Da Vinci College maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep.


Organisatie in kleinere eenheden

Op het Da Vinci College werken ca. 100 medewerkers en studeren ca. 1400 leerlingen. Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we de school opgesplitst in twee afdelingen. We hebben één afdeling voor Havo en één voor atheneum. De verdere verdeling binnen deze afdelingen kunt u nalezen op onze website.