School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Docent(e) afwezig, wat dan?

Wanneer er een docent(e) afwezig is, geldt het volgende:

  • We proberen zoveel mogelijk lessen doorgang te laten vinden onder begeleiding van een vakdocent(e) dan wel een onderwijsassistent.
  • Als het mogelijk is, wordt een uur door omzetting van het rooster, op een andere dag of tijdstip ingeroosterd.
  • Wanneer dit niet mogelijk is, werken de leerlingen onder leiding van een vervangende (vak)docent(e) aan taken of in de studielessen aan de hand van hun studiewijzer verder. Leerlingen moeten ten alle tijden een leesboek mee hebben.