School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Lestijden

Het Da Vinci College heeft een 45-minutenrooster. Met dit rooster ontstaan er meer lesuren, waardoor er flexibeler geroosterd kan worden en er meer ruimte is voor differentiatie. Het 45-minutenrooster biedt daarom meer mogelijkheden om maatwerk te leveren.

X4U
Wekelijks is er een bijlesuur op de woensdag en donderdag van 8.15 tot 9.00 uur. Leerlingen kunnen zich zelf aanmelden of docenten kunnen leerlingen uitnodigen hiervoor.

DiMi
Eke dinsdagmiddag is er projectonderwijs. Leerlingen hebben daarin iets te kiezen. Er worden projecten aangeboden binnen de thema’s van onze talentgebieden, te weten: kunst, internationalisering, beta science en sport.

Het Da Vinci heeft gescheiden pauzes voor onder en bovenbouw. Voor lestijden en pauzes zie onze website: davinci.psg.nl.

Leerjaar 1-2-3
      Leerjaar 4-5-6
   
Lesuur Aanvang Einde   Lesuur Aanvang  Einde
1e uur 08:15 09:00   1e uur 08:15 09:00
2e uur 09:00 09:45   2e uur 09:00 09:45
3e uur 09:45 10:30   3e uur 09:45 10:30
Pauze 1 10:30 11:00   4e uur 10:30 11:15
4e uur 11:00 11:45   Pauze 1 11:15 11:45
5e uur 11:45 12:30   5e uur 11:45 12:30
6e uur 12:30 13:15   6e uur 12:30 13:15
Pauze 2 13:15 13:45   7e uur 13:15 14:00
7e uur 13:45 14:30   Pauze 2 14:00 14:30
8e uur 14:30 15:15   8e uur 14:30 15:15
9e uur 15:15 16:00   9e uur 15:15 16:00
10e uur 16:00 16:45   10e uur 16:00 16:45