School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Toelating

Leerlingen in het eerste leerjaar worden toegelaten op basis van het advies van de basisschool. Voor leerlingen met een vmbo-t-diploma die willen overstappen naar 4 havo, of leerlingen met een havodiploma die willen doorstromen naar 5 atheneum geldt het onderstaande.

De leerling die wil doorstromen, moet een keuze maken uit één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG). Bij elk profiel hoort een aantal verplichte vakken en een aantal profielkeuzevakken. Met uitzondering van het profiel CM op de havo, maakt wiskunde deel uit van alle profielen.

Daarnaast heeft elke leerling – ongeacht zijn profiel – de volgende vakken: Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en op het atheneum nog: Frans of Duits en algemene natuurwetenschappen (ANW).

Onze indruk is dat de overstap nu moeilijker is dan vroeger en dat heeft vooral te maken met het feit dat er behoorlijk veel zelfstandig gedaan moet worden. Feit is ook dat je huidige vakkenpakket moet passen binnen de profielen. De decanen willen je met alle plezier informeren over de mogelijkheden van jouw pakket. Aanmelding geschiedt bij de decaan.

De toelatingseisen voor respectievelijk 4 havo of 5 atheneum kunt u terugvinden op de site van de school: davinci.psg.nl. Voor Atheneum en tto verwachten wij daarbij dat het CITO leerlingvolgsysteem van de basisschool een beeld geeft van voornamelijk een A/A+ of 1/1+ score.