School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Voorzieningen voor leerlingen

  1. Brieven die door de schoolleiding ondertekend moeten worden, kunnen in de loge bij de conciërge worden afgegeven. De volgende dag kan deze brief daar dan weer opgehaald worden.
  2. Voor vragen aan de administratie kan de leerling daar alleen op de aangegeven tijden terecht.
  3. Fietsen moeten in de stalling geplaatst worden van het gebouw waar de lessen gevolgd worden op de daarvoor aangewezen plaats. Ook brommers mogen alleen op de daarvoor aangewezen plekken neergezet worden. Fietsen of brommers dienen op slot te staan.
  4. De leerlingen hebben een kluisje ter beschikking.
  5. In de pauzes zijn bij “de gezonde kantine” diverse broodjes, salades en andere producten te koop.
  6. Computergebruik: de school stelt leerlingen computers ter beschikking om te gebruiken als hulpmiddel bij het onderwijs. De leerlingen kunnen een computer gebruiken volgens de richtlijnen van een docent, echter alleen metgebruikmaking van de eigen loginnaam die aan het begin van het schooljaar verstrekt wordt.