School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders vragen om een vrijwillige bijdrage. Op elke school bepaalt de ouderraad in overleg met de schoolleiding de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt voor schooljaar 2019-2020 € 60,-.

Uit de ouderbijdrage worden zaken als excursies (niet langer dan één dag) of een museumbezoek betaald. In principe nemen alle leerlingen aan dergelijke activiteiten deel. Daarnaast wordt er een bedrag gevraagd van € 21,50. Uit dit bedrag wordt de schoolpas, de verzekering en de kluishuur betaald.

Voor de verplichte bijdrage TTO verwijzen wij u ook naar de website. Elk schooljaar geldt een andere hoogte van de ouderbijdrage afhankelijk van de excursies en activiteiten. Deze kosten variëren tussen de € 400,- en € 500,- in de onderbouw en tussen de € 150,- en € 275,- in de bovenbouw. Dit is inclusief buitenlandse excursies en internationale examens maar exclusief de kosten van uitwisselingsprojecten met het buitenland.

Tevens zijn er voor de reguliere klassen ook extra kosten voor activiteiten die buiten het curriculum liggen zoals werkweken, meerdaagse en/of buitenlandse excursies of voor andere, langdurige activiteiten. Deelname is vrijwillig. De school biedt voor leerlingen die niet aan deze activiteiten deelnemen een alternatief programma op school.

Op onze website davinci.psg.nl treft u een totaaloverzicht aan van de genoemde kosten voor schooljaar 2019-2020.