School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

CAE voor 4 atheneum en BEC voor havo-4 en 5 regulier

Ook niet –TTO leerlingen krijgen in klas 4 (atheneum) en klas 4 en 5 (havo) de gelegenheid om het CAE en BEC te volgen en daar ook examen in af te leggen. Het mooie van het CAE en BEC is dat deze examens op verschillende niveaus kunnen worden afgelegd. Het CAE en BEC zijn internationaal erkende kwalificaties. Daarmee kan worden aangetoond dat er een behoorlijke standaard is behaald, te weten het B2- of C1 niveau, wat gebruikt kan worden in een professionele context maar ook voor vervolgstudies waar steeds vaker Engels de voer- of leestaal is.

Om als niet-TTO leerling in aanmerking te komen voor het CAE (4 atheneum) of BEC ( 4 en 5 havo) moet er een goede basiskennis van de Engelse taal zijn, terug te zien in de cijfers voor proefwerken Engels. Verder is er een positief advies van de huidige docent Engels nodig.

Uiteraard zijn doorzettingsvermogen, een goede studiehouding en motivatie ook van belang. Aan het CAE en BEC Program zijn extra kosten verbonden voor lesmateriaal, excursies en de examens die afgenomen worden door de British Council in Amsterdam.