School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Extra eisen voor deelnemers TTO

TTO vraagt meer dan het ‘gewone’ Havo- of atheneumprogramma. Het is geschikt voor de goede en gemotiveerde leerlingen. Natuurlijk is taalgevoel belangrijk, omdat de Engelse taal binnen korte tijd geleerd moet worden.

Maar vooral enthousiasme, nieuwsgierigheid en een brede belangstelling voor Europese onderwerpen zijn van belang. TTO moet als een bijzondere uitdaging worden gezien voor goede en enthousiaste leerlingen. Gedurende het schooljaar vinden er, naast het cijfermatig rapport, beoordelingen door de TTO-docenten plaats. Het gaat hierbij om extra inspanningen op het gebied van lezen, schrijven en onderzoek, de bereidheid Engels te spreken als voertaal en een algemeen positieve houding ten opzichte van het tweetalig onderwijs. Ook het door de leerlingen zelf opgebouwde EIO- en taalportfolio is onderdeel van deze beoordeling. Het TTO brengt voor de school extra kosten met zich mee. Deze extra kosten zullen bij ouders in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan per jaarlaag verschillen Deze kosten zijn voor buitenlandse excursies, extra leermiddelen en de verschillende internationale examens Engels. De kosten van de extra lessen Engels neemt de school voor haar rekening. Met ingang van schooljaar 2019-2020 moeten de leerlingen van de eerste klassen TTO een laptop meenemen naar school. Ouders zijn zelfverantwoordelijk voor de aanschaf van een laptop. Aan de laptop worden de volgende eisen gesteld:

Processor: I3 of I5 (geen Celeron)
Geheugen: 8GB RAM
Opslag: 128GB SSD
Wifi: abgn (5 en 2.4Ghz)
Batterijduur: 8 uur
Besturingssysteem: Windows 10 Home of Pro / MacOS Mojave
Video-uitgang: HDMI

Leerlingen mogen een Windows-laptop of een Apple Macbook gebruiken, maar geen Google Chromebook. Dit in verband met de beperkt beschikbare software. Het is de bedoeling dat de laptop zelf verzekerd wordt; de school voorziet hier niet in.