School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Het Da Vinci College steunt goede doelen

Op het Da Vinci College vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Binnen de school, maar ook daarbuiten. Eén van de manieren waarop we dat doen is het financieel ondersteunen van een goed doel. Van elk verkocht kaartje van de schoolfeesten gaat een vast bedrag naar een goed doel. De opbrengst van de docentenmusical gaat ook naar een goed doel.

In het kader van BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) doet onze school regelmatig mee aan acties, deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld, waarbij geld wordt ingezameld voor het goede doel. In de 1e klas is er een antidiscriminatie project waarbij de opbrengst van de avond voor Masechaba (een weeshuis voor kinderen met AIDS in Zuid Afrika) is.