School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Tweetalig atheneum en havo

Tweetalig onderwijs (TTO) is grensverleggend onderwijs. Het heeft niet alleen als doel de leerling een uitstekende kennis van het Engels mee te geven, maar het is ook bedoeld voor diegenen die bij hun vervolgstudie het maximale uit hun opleiding willen halen. Het richt zich op leerlingen die, nu en later, verder willen kijken dan alleen in Nederland en opent internationale deuren. Bij TTO worden leerlingen vanaf het begin als het ware ondergedompeld in de Engelse taal.

Daarom is bij zeven van de niet-talenvakken het Engels de spreek- en werktaal. De leerling leert het Engels dus bijna spelenderwijs. De vakken die in het Engels worden gegeven zijn: geschiedenis (History), aardrijkskunde (Geography), Muziek (Music), biologie (Biology), wiskunde (Mathematics), lichamelijke opvoeding (Physical Education) en tekenen (Art and Crafts) en EIO (Europese Internationale Oriëntatie). Later komen daar ook economie (Economics) en scheikunde (Chemistry) bij.

Daarnaast speelt het vak Engels uiteraard een belangrijke rol; in plaats van drie uur krijgen de TTO-leerlingen vijf uur Engels in het eerste jaar. Natuurlijk is er een gewenningsperiode en gebruiken de docenten Nederlands als ‘hulptaal’ als dat nodig is.

De TTO-leerlingen doen gedurende de opleiding verschillende extra examens. In het derde leerjaar, havo en atheneum, is dit het Anglia-examen, in het vierde jaar van het atheneum, het Cambridge Advanced examen (CAE), in klas 4 en 5 havo het Business English Certificate (BEC) en in het zesde leerjaar atheneum sluiten de TTO-leerlingen hun extra programma af met het examenInternationaal Baccalaureaat. Dit is het hoogste niveau Engels voor non native speakers.

Naast het volgen van een groot deel van de vakken in het Engels, speelt EIO ( Europese Internationale Oriëntatie) een grote rol binnen het tweetalig onderwijs. Zo leren leerlingen veel over Europa en Europese kwesties, zijn er mailuitwisselingen met leerlingen uit scholen buiten Nederland en wordt er via Skype gedebatteerd. Tevens vindt er in klas 3 ook een fysieke uitwisseling plaats. Dat betekent dat wij nauwe contacten hebben met een aantal scholen in Europa, waaronder Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Bij de uitwisseling zullen onze leerlingen bij gastgezinnen komen van leerlingen die verbonden zijn aan de betreffende scholen en vice versa. De leerlingen zullen bij elkaar op school lessen volgen maar er zullen ook educatieve excursies plaatsvinden.

Tijdens deze uitwisselingen gelden er duidelijke regels. Zo is er een avondklok en zijn er regels omtrent uitgaan ‘s avonds. Alle betrokken partijen houden zich aan deze regels.