School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

28-01-2013

Peter van Gijzel heeft als directeur van het Da Vinci College een intentieverklaring getekend om Ecoschool te worden. De Verenigde Naties heeft een wereldwijd netwerk van zogenaamde ‘Ecoscholen’ opgericht. Een Ecoschool is een school die echt werk maakt van duurzaamheid in de school: in het gebouw, in het onderwijs en ook in de omgang met elkaar. De school doorloopt een traject van zeven stappen om het keurmerk van een Ecoschool te krijgen: de Groene Vlag.  Dit schooljaar willen we de eerste  stappen zetten en daarmee het bronzen certificaat verwerven.
 
Intentieverklaring Ecoschool
De eerste stap, het tekenen van de intentieverklaring, hebben we gezet.
Het begrip Ecoschool is een mooie kapstok voor alle projecten en activiteiten die we nu al doen op de dinsdagmiddag zoals een duurzaam ontwerp maken voor het schoolplein. Maar het gaat om meer dan het doen van losse projecten. Wil je als school het keurmerk krijgen dan moet  er ook aandacht besteed worden aan duurzaamheid in de lessen en bij het beheer van het gebouw. Een groep leerlingen is nu bezig met de voorbereiding van een informatiemiddag op school voor ouders, leerlingen en buurtbewoners om meer bekendheid te geven aan de Ecoschool.
Ecoschool1small
Bespreking van een ontwerp voor het duurzame schoolplein tijdens de DiMi.


Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45