School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

27-01-2014

De proeflessen tweetalig onderwijs (TTO) voor de leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs waren dit jaar weer een groot succes!
Op beide dagen hebben we rond de 75 leerlingen mogen ontvangen die twee middagen hebben kennisgemaakt met de vakken L.O. (gym), geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, levo (levensbeschouwelijke vorming), tekenen en biologie. Deze vakken werden in het Engels gegeven, net zoals de echte lessen binnen ons tweetalig onderwijs. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook een lesje Engels gevolgd. De leerlingen van groep 8 werden begeleid door onze enthousiaste TTO-leerlingen van de bovenbouw. Aan het eind van de middagen hebben de leerlingen een certificaat van deelname aan deze proeflessen ontvangen.
Vele goede en positieve reacties hebben we inmiddels mogen ontvangen van ouders en leerlingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee en wij hopen jullie terug te zien in het nieuwe schooljaar op het Da Vinci College!
CertificaatTTOProeflessen

Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45