School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

28-03-2014

Ma2kMa8k
Vrijdagmiddag/avond 21 Maart 2014. Veel ouders en andere belangstellenden kwamen naar school om hun dochter of zoon te zien zingen in het theater van onze school. Verder kon men in de lokalen het werk of de powerpoints bekijken van wat er in de lessen van levo gemaakt was door de leerlingen uit de eerste klas. Ook waren er gedichten te bewonderen die tijdens de lessen Nederlands gemaakt waren en prachtig tentoongesteld waren door het vak Handvaardigheid. Bovendien kon men genieten van de hapjes die de leerlingen thuis gemaakt hadden. De opbrengsten waren voor het goede doel: De stichting Masechaba. De foto’s geven een indruk van deze middag/avond. 
Ma7kMa6kMa3kMa5k

Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45