School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

01-12-2014

Talig1 Talig2
Dinsdag 26 november was een talige DiMi middag op het Da Vinci College. Tegelijkertijd vonden maar liefst drie projecten plaats. Ten eerste was daar de afronding van het 1tto project over Celebrations around the world; ten tweede werd er een Taaldorp Frans gehouden voor leerlingen uit het 3e leerjaar; en ten derde was de 3tto klas druk bezig met hun eigen Speaking contest – drie minuten praten over het thema: Too much of a good thing...
Talig3 Talig4 Talig5 Talig6

Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45