School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

17-10-2012
De inspecteur van onderwijs heeft dinsdag j.l. tijdens zijn werkbezoek aan het Da Vinci College in de nabespreking met de schoolleiding aangegeven het aangepast arrangement van de VWO-afdeling om te zetten in het basisarrangement. Daarmee komt de school weer onder het normale toezichtkader van de inspectie.
De inspecteur is tot deze conclusie gekomen na een groot aantal lessen bezocht te hebben en na gevoerde gesprekken met de schoolleiding, docenten en leerlingen van het Da Vinci College. Het rendement van de VWO-afdeling is voldoende en het Centraal Examen ligt zelfs boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast heeft de inspecteur geconstateerd dat de tevredenheid van de medewerkers en de leerlingen het afgelopen jaar sterk is toegenomen.

Voor het Da Vinci College stopt de ontwikkeling niet bij de omzetting naar het basisarrangement. De school wil de komende jaren het rendement met  7% verhogen om zo met de VWO-afdeling tot de 25% best presterende scholen van Nederland te horen

Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45