School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Ons onderwijs; Adaptief onderwijs in de lessen, dus:
 
Relatie centraal; JE WORDT GEZIEN
Autonomie; JE HEBT IETS TE KIEZEN
Competent; JE WORDT UITGEDAAGD

Naast het reguliere programma, extra aandacht voor 4 talentgebieden,
namelijk:
- Betascience
- Kunst en Cultuur
- Sport
- Internationalisering

Voorblad presentatie 14 oktober


Gepersonaliseerd leren

Elke leerling verdient zijn eigen maatwerktraject, dat kan op verschillende terreinen zijn. Denk aan extra zorg, extra uitdaging, aangepast rooster of lesmateriaal. Op het gebied van excellentie werken we samen met VOSTOK, de specialisten begaafdheid uit het basisonderwijs.