School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Met al jouw vragen over de brugklas kun je bij mij terecht

Mevrouw Schemeth, Teamleider brugklas

Q&A mevrouw Schemeth

Hoe spreken leerlingen jou aan?

Met mevrouw Schemeth.

Wat is jouw functie?

Teamleider van het leerjaar 1.

Stel jezelf voor in één, creatieve zin

Ik ben een creatieve duizendpoot, die het leuk vindt om als een spin in het web het reilen en zeilen in de brugklas te regelen.

Wat vind jij het leukste aan het Da Vinci College?

Het leukste aan het Da Vinci College vind ik de gezellige en warme sfeer. Ondanks dat het een grote school is, voelt het niet zo omdat iedereen elkaar toch weer ergens van kent en vaak tegenkomt. De docenten zijn stuk voor stuk kanjers die onwijs betrokken zijn en proberen voor al onze leerlingen de tijd op de middelbare school leerzaam én leuk te maken.

Wat wil jij betekenen voor de nieuwe brugklassers?

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een hele grote. Ik vergelijk het soms wel met een sprong van de ene klif naar de volgende. Aan mij dus de taak om te zorgen dat leerlingen veilig kunnen landen en snel hun draai vinden zodat zij al hun talenten kunnen ontplooien.

Hoe ervaren leerlingen de allereerste schoolweken op het Da Vinci College?

De overstap van de basisschool naar het Da Vinci College is voor veel leerlingen erg spannend. Daarom maken we al meteen aan het begin van het schooljaar veel tijd vrij om elkaar en de school te leren kennen. Hiervoor hebben we veel leuke activiteiten en opdrachten bedacht. Daarbij spelen de mentoren een belangrijke rol, maar ook de hulpmentoren. De mentor is een speciale docent, die je net iets beter leert kennen en je helpt als dat nodig is. De hulpmentoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die onze nieuwste leerlingen helpen hun weg te vinden op het Da Vinci College.

Wat wil jij leerlingen/ ouders meegeven over het voortgezet onderwijs of over het Da Vinci College?

Het Da Vinci College is een geweldige school waar men echt oog heeft voor alle leerlingen. We kijken niet naar wat er niet mogelijk is maar vooral naar wat wel kan en werkt. Door onze talentgebieden kunnen leerlingen ervaringen opdoen en ontdekken waar hun talenten liggen. We geven leerlingen echt meer mee dan alleen een diploma en leiden ze graag op tot kritische wereldburgers die hun plek in de samenleving hebben gevonden.

Heb je een vraag?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.