School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Organisatie in kleinere eenheden
Op het Da Vinci College werken ca. 110 medewerkers en zitten ca. 1500 leerlingen. We hebben twee afstudeerrichtingen: havo en atheneum. De TTO-leerlingen doen gedurende de opleiding verschillende extra examens. In het zesde leerjaar sluiten de atheneum TTO-leerlingen hun extra programma af met het IB-examen (International Baccalaureate). De 5 havo TTO leerlingen sluiten hun programma af met het BEC (Business English Certificates) examen. Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in een aantal kleinere eenheden: voorheen de deelscholen, tegenwoordig de teams.  

Teams
Op het Da Vinci wordt er gewerkt in 5 teams:

klas 1 havo en 1 havo/ath

klas 1,2 en 3 atheneum

klas 2 en 3 havo

klas 4, 5 en 6 atheneum

klas 4 en 5 havo