School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Logodefinitiefsiteapr2018

Kies een PSG-school

De schoolleiding bestaat uit:

- Peter van Gijzel, Directeur
- Els Dinkla, afdelingsleider atheneum en team 2 atheneum
- Monique de Lange, afdelingsleider havo en TTO team
- Koos Dekker, teamleider leerjaar 1 en 2 havo
- Ilona Hogenkamp, coördinator 3 havo
- Dagmar Schemeth, coördinator 3 en 4 atheneum
- Frank Slijkerman, coördinator 4 havo
- Marc Butter, coördinator 5 havo
- Marjolein Malij, coördinator 5 en 6 atheneum