School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

De schoolleiding bestaat uit:

- Peter van Gijzel, Directeur
- Els Dinkla, afdelingsleider atheneum
- Monique de Lange, afdelingsleider havo en TTO team
- Koos Dekker, teamleider klas 1 havo en 1 havo/ath
- Ilona Hogenkamp, coördinator klas 2 en 3 havo
- Dagmar Schemeth, coördinator klas 1, 2 en 3 atheneum
- Marc Butter, coördinator 4 en 5 havo
- Marjolein Malij, coördinator 4, 5 en 6 atheneum