School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Meeloopmiddag groep 8

29
januari
2020

De eerste meeloopmiddag wordt georganiseerd op woensdag 29 januari 2020. De middag duurt van 13.45 tot 15.45 uur. Tijdens de meeloopmiddag volgen de leerlingen drie verschillende lesjes met tussendoor een korte pauze. De leerlingen kunnen een keuze maken twee stromen: regulier (havo en atheneum) of TTO -tweetalig- (havo en atheneum).

Om mee te doen aan een meeloopmiddag op woensdag 29 januari 2020, vragen we je om onderstaand formulier volledig in te vullen. Ongeveer veertien dagen voor elke meeloopmiddag wordt een programma per email verstuurd en wordt het op de deze site gepubliceerd.

Er kan maximaal voor twee meeloopmiddagen worden ingeschreven.

Inschrijven voor de meeloopmiddagen is mogelijk vanaf november via deze site.