School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Procedure bruikleen-werkboeken

Een deel van de werkboeken in de onderbouw zal in bruikleen uitgegeven worden aan de leerlingen.
Alle werkboeken die in bruikleen uitgegeven worden zijn aan de linker binnenzijde van de kaft gestempeld.
De werkboeken worden aan het begin van het schooljaar door de vakdocenten uitgeleend aan de leerlingen. De leerlingen moeten vervolgens hun naam en het schooljaar in de boekstempel invullen. De docent tekent op een klassenlijst aan wie een werkboek heeft ontvangen.
Leerlingen/ouders/verzorgers krijgen de eerste twee weken van het schooljaar de gelegenheid om hun beklag te doen over een niet geleverd, verkeerd geleverd dan wel beschadigd geleverd werkboek.
Klachten kunnen per mail ingediend worden bij de boekenfonds coördinator: mw. G. Dol (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Na deze twee weken worden klachten niet meer in behandeling genomen en gaat de schoolleiding ervanuit dat ouders/verzorgers/leerlingen impliciet ingestemd hebben met de kwaliteit van de geleverde werkboeken.

Voor de leerlingen zal aan het einde van het schooljaar een inleverlijst beschikbaar komen die afgetekend kan worden door de betreffende docent.

De leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met de in bruikleen gegeven werkboeken.
Dit betekent dat:
-    De boeken gekaft moeten zijn
-    De boeken niet beschreven mogen worden
-    De opdrachten uit de werkboeken moeten gemaakt worden in een door de leerling zelf aan te schaffen schrift
-    De werkboeken aan het eind van het jaar weer ingeleverd moeten worden
-    Bij beschadiging of verlies van het (werk)boek de kosten voor vervanging bij de ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

Aanvullende informatie m.b.t. bruikleen-werkboeken

Inname (werk)boeken einde schooljaar
Aan het eind van het schooljaar zullen tijdens de laatste lessen de werkboeken (inclusief eventueel bijgeleverde cd-roms) ingeleverd worden bij de betreffende vakdocent.
Hij/zij voert een controle uit op basis van hieronder genoemde criteria:
-    De (werk)boeken mogen niet beschreven zijn.
-    De (werk)boeken mogen geen losse of kapotte bladzijden bevatten,
-    De (werk)boeken mogen geen ezelsoren hebben,
-    Er mag niet geknipt of geplakt zijn in de (werk)boeken,
-    Er mogen geen bladzijden ontbreken.

Indien er twijfel bestaat over de kwaliteit van het ingeleverde (werk)boek of indien er een werkboek ingeleverd is met schade, verwijst de betreffende docent de leerling naar de boekenfonds coördinator: mw. Dol (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Procedure bij tussentijds schoolverlaten:
Indien een leerling tussentijds de school verlaat dienen alle in bruikleen gegeven werkboeken ingeleverd te worden bij betreffende vakdocent. De door Van Dijk geleverde leermiddelen kunnen door de leerling retour gezonden worden aan Van Dijk Educatie, of kunnen aan het eind van het schooljaar ingeleverd worden op de door school vastgesteld inleverdata.