School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Hier volgen de belangrijkste leefregels; de andere regels staan in het jaarboekje Da Vinci College.

1. Leerlingen, docenten en andere medewerkers gaan respectvol met elkaar om.

2. Allen dragen zorg voor eigen en andermans spullen en voor het gebouw.

3. Leerlingen luisteren naar aanwijzingen van medewerkers en volgen die op.

4. Alleen in de aula mag gegeten en gedronken worden; dus niet in lokalen, gangen, kluisjesruimte en de pleinen van de G-vleugel.

5. Alle leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor onze gemeenschappelijke ruimtes in de school en zorgen er dus samen voor dat het schoon blijft. Daarnaast wordt door alle leerjaren corveedienst gedaan.

6. Leerlingen kunnen, ongeacht het tijdstip, hun spullen uit hun kluisje halen. Leerlingen blijven tijdens de pauzes of tussenuren niet bij hun kluisjes of in gangen en trappen rondhangen.

7. Leerlingen en docenten zijn op tijd in de lessen.

8. Als een leerling te laat komt, zal hij zich de volgende dag om 8 uur moeten melden bij de verzuimcoördinator.

9. In de les heeft iedereen de benodigde spullen mee.

10. In en rond het schoolgebouw en het schoolterrein wordt niet gerookt, men drinkt geen alcohol en gebruikt of bezit geen drugs of andere verdovende middelen.

11. Leerlingen maken geen beeld- of geluidsopnamen van elkaar of van medewerkers, tenzij daarvoor toestemming is gegeven.

12. Ieder houdt zich aan het rooster zoals dat is gepubliceerd en is beschikbaar voor school van 07.45 tot 17.00 uur.

Aanvullende regels bij schoolregels Da Vinci (zie jaarboekje Da Vinci) 

Mobiele telefoons : gebruik is overal toegestaan, behalve in het lokaal. Alleen met toestemming van de docent is gebruik in het lokaal toegestaan. 

MP3 spelers: alleen – niet storend voor anderen - toegestaan in de aula en op de studiepleinen (tenzij daar les gegeven wordt).

Kaarten: alleen toegestaan in de aula. Niet om geld.

Petten/mutsen: worden afgezet bij de ingang van de school en kunnen in het kluisje worden bewaard. In het gebouw wordt het dragen van petten/ mutsen niet toegestaan.

Roken: buiten het hek van de school onder de schoolbrug.

Te laat: een leerling wordt te laat gemeld door de docent in Magister, ook wanner hij/zij boeken en schriften nog uit de kluis moet halen en daardoor te laat aan de les begint.

Lesplein: op de 1E etage (G-Vleugel) kunnen leerlingen zelfstandig werken.

Pc’s: Pc’s mogen alleen gebruikt worden voor schoolzaken, er mag door leerlingen niets op geïnstalleerd worden.