School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Samenwerkingspartners

Logodefinitief16site2

Het laatste nieuws

Meer nieuws

Kies een PSG-school

De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters
worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen
daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van 
de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de
regio Noord.


Vastgesteld vakantierooster 2016-2017
Vakantie   Eerste dag     
  Laatste dag
Herfstvakantie   15 oktober 2016                23 oktober 2016
Kerstvakantie   24 december 2016   8 januari 2017
Voorjaarsvakantie   18 februari 2017   26 februari 2017
Tweede Paasdag   17 april 2017   17 april 2017
Meivakantie   22 april 2017   7 mei 2017
Hemelvaart   25 mei 2017   28 mei 2017
Tweede Pinksterdag   5 juni 2017   5 juni 2017
Zomervakantie   22 juli 2017   3 september 2017
       

OPMERKINGEN

De centrale schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op woensdag 10 mei 2017.


INSCHRIJVEN5-198