School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Samenwerkingspartners

Logodefinitief16site2

Kies een PSG-school

Het Da Vinci College,

- is een interconfessionele school met de daarbij passende waarden en normen.

- is in vergelijking tot andere voortgezet onderwijs scholen een kleinschalige school.

- is een junior TTO-school en biedt het hoogste niveau in tweetalig onderwijs aan! Door het aanbieden van: Cambridge Advanced Certificate in 4 Vwo, de opleiding International Baccalaureate, een pre-universitaire opleiding in de Engelse taal met het hoogst mogelijke haalbare niveau voor niet engelstaligen in 5 en 6 Vwo. Het Business English Certificate voor 4 en 5 Havo. Voor het VWO in de 4e klas het CAE en in de 5e en 6e klas IB. Voor 4 en 5 Havo het BEC.

- heeft het certificaat Gezonde school.

- laat leerlingen tijdens de DiMi (dinsdagmiddag activiteiten) hun talenten ontdekken.

- biedt leerlingen de mogelijkheid om tijdens X4U, op een vast moment in de week, te kiezen voor extra begeleiding voor elk vak waarvan je vindt dat het nodig is.

- is een school waar binnen school veel wordt geleerd, maar ook veel buitenschoolse leeractiviteiten worden georganiseerd.

"Da Vinci College, de school waar je wordt gezien!"