School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Het Da Vinci College,

- is een interconfessionele school met de daarbij passende waarden en normen.

- is een junior TTO-school en biedt het hoogste niveau in tweetalig onderwijs aan! Door het aanbieden van: Cambridge Advanced Certificate (CAE) in 4 atheneum, de opleiding International Baccalaureate (IB), een pre-universitaire opleiding in de Engelse taal met het hoogst mogelijke haalbare niveau voor niet engelstaligen in 5 en 6 atheneum. Het Business English Certificate voor 4 en 5 Havo (BEC)

- heeft het certificaat Gezonde school.

- laat leerlingen tijdens de DiMi (dinsdagmiddag activiteiten) hun talenten ontdekken.

- Bieden we de leerlingen de zorg die nodig kan zijn. Trajecten op maat (TOM) voor leerlingen die excellent presteren en de mogelijkheid om tijdens X4U, op een vast moment in de week, te kiezen voor extra begeleiding voor elk vak waarvan je vindt dat het nodig is.

- is een Ecoschool, een internationaal VN-keurmerk voor scholen die werken aan duurzaamheid. Inmiddels zijn wij in het bezit van de "groen vlag" het hoogste keurmerk dat een ECOschool kan krijgen.

- is er een mentorprogramma en fungeren leerlingen uit de bovenbouw als hulpmentoren voor de leerlingen van klas 1.

- is een school waar binnen school veel wordt geleerd, maar ook veel buitenschoolse leeractiviteiten worden georganiseerd.

"Da Vinci College, de school waar je wordt gezien!"