School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Sinds het schooljaar 2012-2013 is het Da Vinci College gestart met het vormgeven van een activiteitenprogramma op de dinsdagmiddag, ‘DiMi.’
De school biedt haar leerlingen een breed aanbod in de talentgebieden; Kunst & cultuur, Bèta Science, Internationalisering en Sport. Binnen deze talentgebieden worden verschillende projecten aangeboden. Er zijn ook vak gerelateerde projecten zoals literatuur, gesprekstechnieken en debatteren én projecten waar bovenbouwleerlingen hun schoolgenoten uit de onderbouw begeleiden. Leerlingen volgen zowel verplichte als keuze activiteiten. Op de speciale DIMI website kunnen leerlingen zich inschrijven voor al deze activiteiten. In de CODEX, onze digitale schoolkrant, staat regelmatig een artikel over de DIMI.

Naast de DiMi-activiteiten heeft het Da Vinci College het Xtra4U-uur.
Op dit ‘begeleidingsuur’ kunnen leerlingen zich zelf inschrijven maar een docent kan hen ook uitnodigen wanneer dat gewenst is.
Xtra4U is een uur waarin leerlingen begeleiding kunnen krijgen in een bepaald vak en geeft de ruimte voor het stellen van vragen die nodig zijn om de lesstof eigen te maken.