School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school


Eco-Schools is een internationaal keurmerk van de VN voor scholen die werken aan duurzaamheid. Sinds 2013 zijn we hier als school mee bezig en na het bronze keurmerk zijn we nu sinds 2017 in het bezit van de "groene vlag", het hoogst haalbare keurmerk.