School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

"Interconfessioneel" staat er niet zomaar. Het zegt iets over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarbij gaat het om begrippen als rechtvaardigheid, respect voor elkaar en solidariteit met onze medemens. We accepteren elkaar zoals we zijn. Dik of dun, leerling of leraar, zwart of wit: we zijn allemaal mensen die elkaars respect verdienen.

Het gaat daarbij vooral om de manier waarop we met elkaar omgaan en je bent dan ook van harte welkom, ongeacht je geloofs- en/of levensovertuiging.

In de levensbeschouwelijke lessen (LEVO) komen bovengenoemde onderwerpen aan de orde.

Pesten wordt op het Da Vinci College niet geaccepteerd. In ons pestprotocol, goedgekeurd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, wordt duidelijk aangegeven wat we doen om pesten te voorkomen. Het protocol biedt daarnaast onze docenten een handvat om pestgedrag te signaleren en aan te pakken.