School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

INSCHRIJVEN5-198

Samenwerkingspartners

Logodefinitief16site2

Kies een PSG-school

Voor een school voor havo, vwo (atheneum) en tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs is het Da Vinci College met ongeveer 1400 leerlingen een kleine school en daar voelen alle medewerkers en onze leerlingen zich prettig bij.
Deze kleinschaligheid vind je terug in de school zelf, het gebouw, maar ook in de relatie tussen de docenten en leerlingen. Deze kleinschaligheid zorgt er ook voor dat we je niet uit het oog verliezen. We signaleren met elkaar snel wanneer je extra begeleiding nodig hebt om een achterstand weg te werken, maar ook ambities om resultaten naar een hoger niveau bij te stellen.
Onze time-out-medewerker, de heer Van Baar, zorgt ervoor dat de ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, als een leerling zonder reden niet op school is.
Ook hier geldt weer: "het Da Vinci College, de school waar je wordt gezien!".