School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

gezonde-school-logo web klein 2
Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met dit vignet willen wij aan leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Onze school heeft het themacertificaat Bewegen en sport gekregen in 2015 gekregen. In 2017 is het certificaat weer verlengd. Dit certificaat is in de plaats gekomen voor het certificaat Sportactieve school. Voor het vignet zijn nog meer themacertificaten te halen, daar gaan we in de toekomst aan werken.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl