School voor havo, atheneum en tweetalig onderwijs

Dinsdagmiddag activiteiten

Sinds het schooljaar 2012-2013 is het Da Vinci College gestart met het vormgeven van een activiteitenprogramma op de dinsdagmiddag, ‘DiMi.’

De school biedt haar leerlingen een breed aanbod in de talentgebieden; Kunst & cultuur, Bèta Science, Internationalisering en Sport. Binnen deze talentgebieden worden verschillende projecten aangeboden. Er zijn ook vakgerelateerde projecten zoals literatuur, gesprekstechnieken en debatteren én projecten waar bovenbouwleerlingen hun schoolgenoten uit de onderbouw begeleiden. Leerlingen volgen zowel verplichte als keuze-activiteiten.

Dinsdagmiddag activiteiten

DIMI website en CODEX

Op de speciale DIMI website kunnen leerlingen zich inschrijven voor al deze activiteiten. In de CODEX, onze digitale schoolkrant, staat regelmatig een artikel over de DIMI.