School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Internationale examens Engels op het Da Vinci College

Klas 3: Anglia examen
Leerlingen van 3TTO sluiten aan het eind van het schooljaar het vak Engels af met het Anglia examen. Deze Engelse examen-organisatie neemt examens af op tien verschillende niveaus. Onze TTO leerlingen doen het Anglia examen op het op één na hoogste niveau, Proficiency.


Klas 4: Cambridge Advanced examen
In 4 atheneum -TTO kunnen onze leerlingen het CAE (Cambridge Advanced Exam) programma volgen dat aan het eind van klas 4 wordt afgesloten met een examen. Dit is een internationaal erkend examen dat afgenomen wordt door de British Council in Amsterdam. Het CAE wordt afgenomen op niveau C1 van het ERK (Europees Referentie Kader). Dit het op één na hoogste niveau.

Ook onze reguliere VWO leerlingen kunnen in de vierde klas ook het CAE programma volgen. Zij hebben de mogelijkheid het examen op B1, B2 of C1 niveau af te sluiten. Hieraan zijn wel toelatingseisen verbonden.
levelchart


Klas 4 en 5 HAVO: BEC Business English Certificate
In 4 en 5 HAVO-TTO kunnen de leerlingen het BEC (Business English Certificate) programma volgen van Cambridge, dat in klas 5 wordt afgesloten met een internationaal erkend examen, afgenomen door de British Council in Amsterdam. Het BEC kan worden afgesloten op drie niveaus:

  • Preliminary (BEC Preliminary) – CEFR Level B1
  • Business Vantage (BEC Vantage) – CEFR Level B2
  • Business Higher (BEC Higher) – CEFR Level C1

 

Onze Havo-TTO leerlingen sluiten het BEC af op het BEC Higher niveau, C1. Het BEC is ook toegankelijk voor onze reguliere Havo leerlingen. Zij hebben de mogelijkheid het examen af te sluiten op Vantage niveau, B2. Hieraan zijn wel toelatingseisen verbonden.

Het CAE en BEC komen in de plaats van de “reguliere lessen Engels”. De doeltaal is voertaal, dus wordt er uitsluitend Engels gesproken en gelezen. Met het CAE en BEC wordt de leerling niet alleen goed voorbereid op een (internationale) studie of baan, maar ook op de landelijke examens. Daarnaast geeft een CAE en BEC certificaat een streepje voor bij aanmelding voor vervolgstudies middels decentrale selecties. Ook vormt het een goede basis voor het studeren aan een Hogeschool of Universiteit omdat de voertaal op deze vervolgopleidingen steeds vaker Engels is.


Klas 5 en 6: International Baccalaureate

In klas 5 en 6 van atheneum-TTO kunnen de leerlingen het International Baccalaureate English (IB) volgen.
Het IB is een pre-universitaire opleiding van twee jaar. Het IB programma daagt leerlingen uit de excelleren in hun studie en bevordert zowel de persoonlijke als academische ontwikkeling. Dit examen wordt dan ook op het hoogst mogelijke niveau van het ERK afgenomen, het C2 niveau, dit is op het niveau van near-native speaker. Het IB certificaat is internationaal erkend en opent deuren van universiteiten over de gehele wereld.


Terug naar de pagina TTO >