School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Diploma uitreiking

02
juli
2020

Een bijzonder jaar en dus een speciale diploma uitreiking. Vanwege de Corana uitbraak mocht er geen grote bijeenkomst in de Koepelkerk georganiseerd worden. De leerlingen kregen ‘corona-style‘ hun diploma uitgereikt. Ze werden met de rode loper ontvangen door dhr van Baar, want de aanwezigheid moest gecontroleerd worden en of er nog openstaande te laat meldingen waren. Daarna naar een lokaal waar de mentor de leerling toesprak en de officiële overhandiging van het diploma plaats vond. De weg werd vervolgd naar mevr Malij of dhr Butter die de leerlingen een roos gaven en daarna naar buiten voor glaasje bubbels, een hapje en een drankje. Het jaarboek werd overhandigd en bij de fotobooth werd een feestelijke foto gemaakt. Onderwijl werd in de #podiumtruck door enkele leerlingen de muzikale omlijsting verzorgd.
Een andere uitreiking dan normaal maar daarom niet minder speciaal. Tot slot het examenlied.

Diploma uitreiking