School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Staking

Ook docenten van het Da Vinci zijn aan het staken

Staking

Woensdag 6 november was een beetje rare dag op school. Vele collega's staakten omdat ze vinden dat er in Den Haag te weinig aandacht en geld voor het onderwijs is. Ze bezochten de manifestatie op de Dam in Amsterdam. Daardoor vielen er behoorlijk wat lessen uit en werden de toetsen van de toetsweek van deze dag verplaatst naar de volgende week woensdag.