School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Havo, atheneum en TTO

Op het Da Vinci College kun je voor het eerste leerjaar kiezen uit verschillende richtingen:

  • Havo/vwo en vwo regulier
  • Havo/vwo en vwo TTO


Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden we een tweejarige brugperiode aan voor leerlingen met een havo en havo/vwo advies waarin je kunt laten zien waar je goed in bent. Ook als je nog niet goed weet of je havo of vwo wil doen, biedt onze havo/vwo klas een fijne oplossing. Daarnaast stimuleren wij onze havoleerlingen een stapje extra te doen zodat zij meer uitgedaagd worden en wellicht door kunnen stromen naar een hoger niveau.

We bieden een tweejarige brugperiode aan zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door de keuze voor een havo of vwo opleiding met twee jaar uit te stellen hebben de leerling en docenten een beter beeld welke opleiding het best passend is. Aan het eind leerjaar 2 wordt op basis van o.a. de studieresultaten een keuze gemaakt voor de verder te volgen opleiding.