School voor havo, atheneum en tweetalig onderwijs

Havo, atheneum en TTO

Op het Da Vinci College kun je voor het eerste leerjaar kiezen uit verschillende richtingen:

  • Havo-regulier
  • Havo-TTO,
  • Havo/atheneum
  • Atheneum-regulier
  • Atheneum-TTO


De havo- en atheneumgroepen zijn homogene groepen, daar zit je met leerlingen van je eigen niveau. In de heterogene havo/atheneum-groep zit je met leerlingen waarvan nog niet zeker is of zij na de brugperiode met havo of atheneum verder gaan.

Na één jaar wordt de keuze gemaakt. Je zit dus vanaf leerjaar twee in homogene groepen, dat is dan een havo-klas of een atheneum-klas.