School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium