School voor havo, atheneum en tweetalig onderwijs

Voor groep 8

  

Meeloopmiddagen
De meeloopmiddagen van 9 en 10 december zijn inmiddels succesvol verlopen. De volgende meeloopmiddagen vinden plaats op 10 en 11 februari. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Leerlingen die zich hebben opgegeven voor 10 en 11 februari ontvangen in de week van 25 januari een e-mailbericht met informatie over het programma. Vooralsnog gaan deze middagen door.

Online Open Huis
Je bent van harte welkom op dinsdag 2 februari van 15.00-16.30 uur of op woensdag 3 februari van 18.30-20.00 uur om digitaal vragen te stellen tijdens ons online open huis. We hebben daarnaast de pagina online open dag gevuld met allerlei filmpjes en informatie zodat je alvast een goed beeld kan krijgen van onze school, leerlingen en docenten!

Online voorlichting
Eind november werd er een online voorlichting gehouden voor ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze voorlichting zijn alle belangrijke punten over onze school benoemd en zijn er ook verschillende vragen door belangstellenden gesteld waarop direct antwoord is gegeven door de teamleiders. Bekijk de online voorlichting hier terug.

Aanmelden voor schooljaar 2021-2022
Aanmelden voor het aankomende schooljaar is mogelijk tussen 1 en 15 maart 2021. Tijdens de aanmeldperiode wordt er een online aanmeldformulier geopend waarmee jij je kunt aanmelden. Aanvragen die voor 1 maart binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Een goede keuze

Kiezen voor het Da Vinci College betekent een goede keuze. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan waarbij ruimte is voor jouw talent. Zo vinden we het belangrijk dat iedere leerling zijn eigen maatwerktraject verdient. We kunnen extra zorg en begeleiding of juist extra uitdaging bieden. Daarnaast bieden we tweetalig onderwijs, verdiepende activiteiten en bijlessen aan. Op het Da Vinci College vinden we het belangrijk dat iedere leerling wordt gezien en hechten we veel belang aan relaties en omgang met elkaar.

Onze opleidingen

Bij ons kun je kiezen uit vier opleidingen: havo/athenum regulier, vwo regulier, havo/atheneum TTO en vwo TTO. Na leerjaar 2 wordt een keuze gemaakt voor wat betreft de te vervolgen opleiding op havo of vwo-niveau.

Gepersonaliseerd leren

Elke leerling verdient zijn eigen maatwerktraject, dat kan op verschillende terreinen zijn. Denk aan extra zorg, extra uitdaging, aangepast rooster of lesmateriaal. Op het gebied van excellentie werken we samen met VOSTOK, de specialisten begaafdheid uit het basisonderwijs.

Een veilige en gezonde school

Een veilige leeromgeving is voor ons belangrijk. We accepteren elkaar zoals we zijn en hebben respect voor elkaar. In de mentorlessen besteed de mentor veel aandacht aan dit onderwerp. Daarnaast vinden we de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers belangrijk. We bieden veel sportactiviteiten aan en onze kantine is in het bezit van de zilveren schoolkantine schaal van het Voedingscentrum.

Bring Your Own Device

Vanaf leerjaar 1 werken de leerlingen in de les met een eigen device (notebook of Macbook). Voor de leerlingen van TTO is dit verplicht, voor de andere brugklassers wordt het gebruik ervan aangeraden. Het device wordt gebruikt ter ondersteuning en als aanvulling op de lessen. Hierbij kan worden gedacht aan het opzoeken van informatie, het digitaal werken in lesmethodes en het optimaal kunnen gebruiken van Magister.me. Het gebruik van een device maakt gepersonaliseerd leren makkelijker en de lessen afwisselender.