School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Voor groep 8

  

Meeloopmiddagen
Inschrijven voor de laatste meeloopmiddag op 26 februari is helaas niet meer mogelijk. De voor deze middag aangemelde leerlingen hebben reeds een bevestiging ontvangen met de benodigde informatie. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om onze school te bezoeken, neem dan contact met ons op om een aparte afspraak te maken.

Open Huis
Op 4 en 5 februari 2020 nodigen wij tussen 19.00-21.00 uur alle leerlingen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden uit om ons open huis te bezoeken. Bezoekers kunnen de school bekijken, onze docenten en leerlingen ontmoeten en informatie verzamelen. 

Aanmelden voor schooljaar 2020-2021
Aanmelden voor het aankomende schooljaar is mogelijk tussen 1 en 15 maart 2020. Tijdens de aanmeldperiode wordt er een online aanmeldformulier geopend waarmee u uw zoon of dochter kunt aanmelden. Aanvragen die voor 1 maart binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Bekijk deze pagina voor meer informatie over het aanmelden.

Een goede keuze

Kiezen voor het Da Vinci College betekent een goede keuze. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan waarbij ruimte is voor jouw talent. Zo vinden we het belangrijk dat iedere leerling zijn eigen maatwerktraject verdient. We kunnen extra zorg en begeleiding of juist extra uitdaging bieden. Daarnaast bieden we tweetalig onderwijs, verdiepende activiteiten en bijlessen aan. Op het Da Vinci College vinden we het belangrijk dat iedere leerling wordt gezien en hechten we veel belang aan relaties en omgang met elkaar.

Onze opleidingen

Bij ons kun je kiezen uit vijf opleidingen: havo regulier, vwo regulier, havo/atheneum, havo TTO en vwo TTO. De havo/atheneum brugklas is voor leerlingen waar nog niet zeker van is of zij hun opleiding zullen vervolgen in havo of atheneum. Na leerjaar 1 wordt een keuze gemaakt voor wat betreft de te vervolgen opleiding.

Gepersonaliseerd leren

Elke leerling verdient zijn eigen maatwerktraject, dat kan op verschillende terreinen zijn. Denk aan extra zorg, extra uitdaging, aangepast rooster of lesmateriaal. Op het gebied van excellentie werken we samen met VOSTOK, de specialisten begaafdheid uit het basisonderwijs.

Een veilige en gezonde school

Een veilige leeromgeving is voor ons belangrijk. We accepteren elkaar zoals we zijn en hebben respect voor elkaar. In de mentorlessen besteed de mentor veel aandacht aan dit onderwerp. Daarnaast vinden we de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers belangrijk. We bieden veel sportactiviteiten aan en onze kantine is in het bezit van de zilveren schoolkantine schaal van het Voedingscentrum.

Bring Your Own Device

Vanaf leerjaar 1 werken de leerlingen in de les met een eigen device (notebook of Macbook). Voor de leerlingen van TTO is dit verplicht, voor de andere brugklassers wordt het gebruik ervan aangeraden. Het device wordt gebruikt ter ondersteuning en als aanvulling op de lessen. Hierbij kan worden gedacht aan het opzoeken van informatie, het digitaal werken in lesmethodes en het optimaal kunnen gebruiken van Magister.me. Het gebruik van een device maakt gepersonaliseerd leren makkelijker en de lessen afwisselender.