School voor havo, atheneum en tweetalig onderwijs

Voor groep 8

 

 

Meeloopmiddagen
De meeloopmiddagen voor schooljaar 2020-2021 vinden plaats op 9 en 10 december en 10 en 11 februari. Aanmelden voor de meeloopmiddagen op 9 en 10 december kan tot 18 november a.s.

Open Huis
Op woensdag 3 februari 2021 van 9.00 uur tot 18.00 uur ben jij samen met één van je ouders/verzorgers van harte welkom om onze school te bezoeken. Omdat we ons moeten houden aan alle maatregelen rondom het coronavirus is het niet mogelijk om iedereen zoals gewoonlijk te ontvangen. Wil je ons bezoeken dan moet je je vooraf aanmelden voor een bepaald tijdvak, dit is nu nog niet mogelijk maar houd hiervoor onze website goed in de gaten!

Aanmelden voor schooljaar 2021-2022
Aanmelden voor het aankomende schooljaar is mogelijk tussen 1 en 15 maart 2021. Tijdens de aanmeldperiode wordt er een online aanmeldformulier geopend waarmee jij je kunt aanmelden. Aanvragen die voor 1 maart binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Al onze activiteiten zijn i.v.m. de coronamaatregelen onder voorbehoud. Bij het bezoeken van onze school registreren wij jouw/uw naam en telefoonnummer en desinfecteert iedereen zijn handen. We vragen iedereen onze getroffen maatregelen binnen school op te volgen.

Een goede keuze

Kiezen voor het Da Vinci College betekent een goede keuze. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan waarbij ruimte is voor jouw talent. Zo vinden we het belangrijk dat iedere leerling zijn eigen maatwerktraject verdient. We kunnen extra zorg en begeleiding of juist extra uitdaging bieden. Daarnaast bieden we tweetalig onderwijs, verdiepende activiteiten en bijlessen aan. Op het Da Vinci College vinden we het belangrijk dat iedere leerling wordt gezien en hechten we veel belang aan relaties en omgang met elkaar.

Onze opleidingen

Bij ons kun je kiezen uit vijf opleidingen: havo regulier, vwo regulier, havo/atheneum, havo TTO en vwo TTO. De havo/atheneum brugklas is voor leerlingen waar nog niet zeker van is of zij hun opleiding zullen vervolgen in havo of atheneum. Na leerjaar 1 wordt een keuze gemaakt voor wat betreft de te vervolgen opleiding.

Gepersonaliseerd leren

Elke leerling verdient zijn eigen maatwerktraject, dat kan op verschillende terreinen zijn. Denk aan extra zorg, extra uitdaging, aangepast rooster of lesmateriaal. Op het gebied van excellentie werken we samen met VOSTOK, de specialisten begaafdheid uit het basisonderwijs.

Een veilige en gezonde school

Een veilige leeromgeving is voor ons belangrijk. We accepteren elkaar zoals we zijn en hebben respect voor elkaar. In de mentorlessen besteed de mentor veel aandacht aan dit onderwerp. Daarnaast vinden we de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers belangrijk. We bieden veel sportactiviteiten aan en onze kantine is in het bezit van de zilveren schoolkantine schaal van het Voedingscentrum.

Bring Your Own Device

Vanaf leerjaar 1 werken de leerlingen in de les met een eigen device (notebook of Macbook). Voor de leerlingen van TTO is dit verplicht, voor de andere brugklassers wordt het gebruik ervan aangeraden. Het device wordt gebruikt ter ondersteuning en als aanvulling op de lessen. Hierbij kan worden gedacht aan het opzoeken van informatie, het digitaal werken in lesmethodes en het optimaal kunnen gebruiken van Magister.me. Het gebruik van een device maakt gepersonaliseerd leren makkelijker en de lessen afwisselender.