School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Voor leerlingen en ouders

Jaarboekje Da Vinci College

In het jaarboekje van het Da Vinci is specifieke informatie over onze school te lezen: schoolregels, organisatiestructuur, praktische schoolzaken. Het jaarboekje is te raadplegen door op de afbeelding te klikken.

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen. Lees de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025

Zit uw zoon of dochter in groep 8 en wilt u uw kind aanmelden voor de brugklas? Dat is mogelijk tussen 1 en 15 maart 2024. De link voor het inschrijven bij ons op school verschijnt in die periode. Voorafgaand deze periode kunt u geen reguliere aanmelding voor de brugklas doen.

Zit je in mavo 4 en wil je graag doorstromen naar havo 4? Bekijk dan deze pagina.

Aanmelden gedurende het schooljaar

Aanmelden voor klas 1 t/m 6 buiten de reguliere aanmeldperiode is mogelijk door contact op te nemen met onze school. Voor onze school geldt: leerlingen die na 1 april worden aangemeld, kunnen alleen geplaatst worden als er plek is in het geformeerde aantal klassen/groepen voor het schooljaar 2024-2025. Dit geldt voor instroom in alle jaarlagen, zowel voor interne als externe aanmeldingen.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Organisatiedag 23 oktober 2023  
Herfstvakantie 21 oktober 2023 29 oktober 2023
Organisatiedag 31 oktober 2023  
Kerstvakantie 24 december 2023 8 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024  
Tweede Paasdag 1 april 2024  
Organisatiemiddag 23 april 2024  
Meivakantie 29 april 2024 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024  
Organisatiedag 4 juni 2024  
Organisatiemiddag 17 juni 2024  
Organisatiedagen 12 en 15 juli 2024  
Zomervakantie 22 juli 2024 1 september 2024