School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Voor leerlingen en ouders

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen. Download de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Jaarboekje Da Vinci College

In het jaarboekje van het Da Vinci is specifieke informatie over onze school te lezen: schoolregels, organisatiestructuur, praktische schoolzaken. Lees de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Zit uw zoon of dochter in groep 8 en wilt u uw kind aanmelden voor de brugklas? Dat is mogelijk tussen 1 en 15 maart 2023. De link voor het inschrijven bij ons op school verschijnt in die periode. Voorafgaand deze periode kunt u geen reguliere aanmelding voor de brugklas doen.

Zit je in mavo 4 en wil je graag doorstromen naar havo 4? Bekijk dan deze pagina.

Aanmelden gedurende het schooljaar

Aanmelden voor klas 1 t/m 6 buiten de reguliere aanmeldperiode is mogelijk door contact op te nemen met onze school. Voor onze school geldt: leerlingen die na 1 april worden aangemeld, kunnen alleen geplaatst worden als er plek is in het geformeerde aantal klassen/groepen voor het schooljaar 2023-2024. Dit geldt voor instroom in alle jaarlagen, zowel voor interne als externe aanmeldingen.

  

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Vakantie Eerste dag laatste dag
PSG Studiedag 4 oktober 2022  
Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 3 maart 2023
Tweede Paasdag maandag 10 april 2023  
Meivakantie  24 april 2023 5 mei 2023
Hemelvaart + vrijdag 18 mei 2023 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023  
Studiedag dinsdag 30 mei 2023  
Organisatiedagen 13 juli 2023 14 juli 2023
Zomervakantie 24 juli 2023 1 september 2023