School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Voor leerlingen en ouders

Jaarboekje Da Vinci College

In het jaarboekje van het Da Vinci is specifieke informatie over onze school te lezen: schoolregels, organisatiestructuur, praktische schoolzaken. Het jaarboekje is te raadplegen door op de afbeelding te klikken.

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen. Lees de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025

Zit uw zoon of dochter in groep 8 en wilt u uw kind aanmelden voor de brugklas? Dat is mogelijk tussen 25 en 31 maart 2024. Via de link die zal verschijnen op 25 maart kunt u de aanmelding voor het Da Vinci College voltooien.

In havo 4 en vwo is er voor het schooljaar 2024-2025 geen ruimte meer om leerlingen aan te nemen omdat de clustergroepen bij de kernvakken vol zitten.

Aanmelden gedurende het schooljaar

Aanmelden voor klas 1 t/m 6 buiten de reguliere aanmeldperiode is mogelijk door contact op te nemen met onze school. Voor onze school geldt: leerlingen die na 1 april worden aangemeld, kunnen alleen geplaatst worden als er plek is in het geformeerde aantal klassen/groepen voor het schooljaar 2024-2025. Dit geldt voor instroom in alle jaarlagen, zowel voor interne als externe aanmeldingen.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Organisatiedag 23 oktober 2023  
Herfstvakantie 21 oktober 2023 29 oktober 2023
Organisatiedag 31 oktober 2023  
Kerstvakantie 24 december 2023 8 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024  
Tweede Paasdag 1 april 2024  
Organisatiemiddag 23 april 2024  
Meivakantie 29 april 2024 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024  
Organisatiedag 4 juni 2024  
Organisatiemiddag 17 juni 2024  
Organisatiedagen 12 en 15 juli 2024  
Zomervakantie 22 juli 2024 1 september 2024