School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Voor leerlingen en ouders

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen. Download de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Jaarboekje Da Vinci College

In het jaarboekje van het Da Vinci is specifieke informatie over onze school te lezen: schoolregels, organisatiestructuur, praktische schoolzaken. Lees de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Presentaties informatieavonden

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Vakantie   Eerste dag        Laatste dag
Herfstvakantie   21 oktober 2019   25 oktober 2019
Kerstvakantie   23 december 2019   3 januari 2020
Voorjaarsvakantie   17 februari 2020   21 februari 2020
Goede Vrijdag   10 april 2020   10 april 2020
Tweede Paasdag   13 april 2020   13 april 2020
Meivakantie   22 april 2020   5 mei 2020
Hemelvaartsdag+vrijdag   21 mei 2020   22 mei 2020
Tweede Pinksterdag   1 juni 2020    1 juni 2020
Zomervakantie   6 juli 2020   14 augustus 2020