School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Voor leerlingen en ouders

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen. Download de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Jaarboekje Da Vinci College

In het jaarboekje van het Da Vinci is specifieke informatie over onze school te lezen: schoolregels, organisatiestructuur, praktische schoolzaken. Lees de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Vakantie Eerste dag Laatste dag
PSG Studiedag 29 september 2020 29 september 2020
Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021
Paasvakantie 2 april 2021 5 april 2021
Meivakantie  26 april 2021 7 mei 2021
Hemelvaart+vrijdag 13 mei 2021 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021
Zomervakantie 12 juli 2021 20 augustus 2021