School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Voor leerlingen en ouders

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen. Download de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Jaarboekje Da Vinci College

In het jaarboekje van het Da Vinci is specifieke informatie over onze school te lezen: schoolregels, organisatiestructuur, praktische schoolzaken. Lees de schoolgids door op de afbeelding te klikken.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Vakantie Eerste dag laatste dag
PSG Studiedag 7 oktober 2021 7 oktober 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022
Paasvakantie  14 april 2022 18 april 2022
Meivakantie  23 april 2022 8 mei 2022
Hemelvaart + vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022