School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Ons onderwijs

Adaptief onderwijs in de lessen

  • Relatie centraal; JE WORDT GEZIEN
  • Autonomie; JE HEBT IETS TE KIEZEN
  • Competent; JE WORDT UITGEDAAGD


Naast het reguliere programma, extra aandacht voor 3 talentgebieden, namelijk:

  • Kunst en Cultuur
  • Sport
  • Internationalisering

Gepersonaliseerd leren
Elke leerling verdient zijn eigen maatwerktraject, dat kan op verschillende terreinen zijn. Denk aan extra zorg, extra uitdaging, aangepast rooster of lesmateriaal. Op het gebied van excellentie werken we samen met VOSTOK, de specialisten begaafdheid uit het basisonderwijs.

Een sportieve, gezonde school

Wij zijn een sportieve gezonde school. Sinds 2015 zijn we in het bezit van het vignet Gezonde School voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Wij hebben dat vignet behaald voor ons programma LO en BSM. Het is een erkenning dat wij op school structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Wij willen laten zien dat we de gezondheid van de leerlingen en de medewerkers zeer belangrijk vinden en dat we hier veel aandacht aan schenken. Werken aan de gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolpestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Het vignet is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Lees meer over onze gezonde school >


Passend onderwijs

De kernwaarden van het Da Vinci College zijn: relatie en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving, geborgenheid, vertrouwen in zelfontplooiing en de kunst van het leren.

Lees meer >


Van mavo/havo t/m vwo

Op het Da Vinci College kun je voor het eerste leerjaar kiezen uit verschillende richtingen.

Lees meer >


Mentoraat

Het Da Vinci College is “de school waar je gezien wordt”. We hechten veel belang aan relaties en omgang met elkaar. Daar hoort ook een gedegen mentoraat bij.

Lees meer >