School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Onze organisatie

Organisatie in kleinere eenheden

Op het Da Vinci College werken ca. 110 medewerkers en zitten ca. 1400 leerlingen. We hebben twee afstudeerrichtingen: havo en atheneum. De TTO-leerlingen doen gedurende de opleiding verschillende extra examens. In het zesde leerjaar sluiten de atheneum TTO-leerlingen hun extra programma af met het IB-examen (International Baccalaureate). De 5 havo TTO leerlingen sluiten hun programma af met het BEC (Business English Certificates) examen. Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in een aantal kleinere teams met ieder een teamleider.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

  • Dhr. P. van Gijzel | Schoolleider
  • Mw. M.B.M. de Lange | Afdelingsleider
  • Dhr. J.S. Dekker | Teamleider havo 1 & havo/ath 1
  • Mw. I. Hogenkamp | Teamleider havo 2 en 3
  • Mw. D. Schemeth | Teamleider atheneum 1, 2 en 3
  • Dhr. A.J.M. Butter | Teamleider havo 4 en 5
  • Mw. M.N. Malij | Teamleider atheneum 4, 5 en 6

Decanaat

Aan onze school zijn twee decanen verbonden, te weten: dhr. H. de Koning en dhr. P. de Graaf. De taak van de decaan bestaat o.a. uit het begeleiden van de leerlingen bij het kiezen van hun vakkenpakket, profielen en - in een later stadium – hen te adviseren bij de keuze van hun vervolgopleiding. Voor informatie kunnen leerlingen altijd bij de decaan terecht. Ouders verzoeken wij eerst telefonisch een afspraak met de decaan te maken.

Lees meer over het decanaat.


Zorg en begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Daarvoor hebben we op het Da Vinci College een breed aanbod ontwikkeld. Lees hier meer. 


Onze docenten

Weten wie er bij ons voor de klas staat? Kijk dan hier

Ouderraad

Lees hier meer over de ouderraad van het Da Vinci College. 

Medezeggenschap

Lees hier meer over medezeggenschap op het Da Vinci College.

Leerlingenraad

Lees hier meer over de leerlingenraad van het Da Vinci College.