School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Onze organisatie

Organisatie in kleinere eenheden

Het Da Vinci College maakt onderdeel uit van de Purmerendse ScholenGroep. Iedere school beschikt over zijn eigen identiteit en organisatie. Op het Da Vinci College werken circa 110 medewerkers en zitten ongeveer 1400 leerlingen. Om de begeleiding en het welbevinden van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in 5 kleinere teams. Deze teams, bestaande uit circa 20 docenten en een teamleider, komen meerdere malen per jaar samen om te vergaderen over de resultaten van de leerlingen en zo nodig bij te sturen.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

  • Mw. M.B.M. de Lange | Rector
  • Dhr. J.S. Dekker | Teamleider beheer
  • Mw. D. Schemeth | Teamleider brugklas
  • Mw. I. Hogenkamp | Teamleider havo 2 en 3
  • Mw. M. den Drijver | Teamleider atheneum 2 en 3
  • Dhr. A.J.M. Butter | Teamleider havo 4 en 5
  • Mw. M.N. Malij | Teamleider atheneum 4, 5 en 6

Decanaat

Aan onze school zijn twee decanen verbonden, te weten: dhr. H. de Koning en dhr. P. de Graaf. De taak van de decaan bestaat o.a. uit het begeleiden van de leerlingen bij het kiezen van hun vakkenpakket, profielen en - in een later stadium – hen te adviseren bij de keuze van hun vervolgopleiding. Voor informatie kunnen leerlingen altijd bij de decaan terecht. Ouders verzoeken wij eerst telefonisch een afspraak met de decaan te maken.

Lees meer over het decanaat.


Ondersteuning en begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Daarvoor hebben we op het Da Vinci College een breed aanbod ontwikkeld. Lees hier meer. 


Onze docenten

Weten wie er bij ons voor de klas staat? Kijk dan hier

Ouderraad

Lees hier meer over de ouderraad van het Da Vinci College. 

Medezeggenschap

Lees hier meer over medezeggenschap op het Da Vinci College.

Leerlingenraad

Lees hier meer over de leerlingenraad van het Da Vinci College.