School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Onze organisatie

Organisatie in kleinere eenheden

Het Da Vinci College maakt onderdeel uit van de Purmerendse ScholenGroep. Iedere school beschikt over zijn eigen identiteit en organisatie. Op het Da Vinci College werken circa 110 medewerkers en zitten ongeveer 1400 leerlingen. Om de begeleiding en het welbevinden van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in 5 kleinere teams. Deze teams, bestaande uit circa 20 docenten en een teamleider, komen meerdere malen per jaar samen om te vergaderen over de resultaten van de leerlingen en zo nodig bij te sturen.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

  • Mw. M.B.M. de Lange | Rector
  • Mw. D. Schemeth | Teamleider brugklas
  • Mw. I. Hogenkamp | Teamleider havo 2 en 3
  • Mw. M. den Drijver | Teamleider atheneum 2 en 3
  • Dhr. A.J.M. Butter | Teamleider havo 4 en 5
  • Mw. M.N. Malij | Teamleider atheneum 4, 5 en 6
  • Dhr. D.M. van den Daal | Teamleider beheer & OOP

Ondersteuning en begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Daarvoor hebben we op het Da Vinci College een breed aanbod ontwikkeld. Lees hier meer. 

Decanaat

Op onze school werken twee decanen die leerlingen begeleiden bij het kiezen van profielen, het vakkenpakket en in later stadium adviseren bij het kiezen van een vervolgopleiding. Lees hier meer over het decanaat.

     

Ouderraad

Lees hier meer over de ouderraad van het Da Vinci College. 

    

Medezeggenschap

Lees hier meer de medezeggenschapsraad.

    

Leerlingenraad

Lees hier meer over onze leerlingenraad.

    

Onze docenten

Bekijk hier welke docenten er bij ons voor de klas staan.