School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Onze organisatie

Organisatie in kleinere eenheden

Het Da Vinci College maakt onderdeel uit van de Purmerendse ScholenGroep. Iedere school beschikt over zijn eigen identiteit en organisatie. Op het Da Vinci College werken circa 110 medewerkers en zitten ongeveer 1300 leerlingen. Om de begeleiding en het welbevinden van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in 4 kleinere afdelingen. Binnen deze afdelingen staat de afdelingsleider aan het hoofd en is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. De afdelingsleider is leidinggevende van het team docenten binnen de afdeling en is verantwoordelijk voor een directieportefeuille. De afdelingsleider wordt ondersteund door een leerlingcoördinator voor leerlingzaken en -begeleiding.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en 5 afdelingsleiders:

  • Mw. M.B.M. de Lange | Rector
  • Mw. M. den Drijver | Afdelingsleider vwo 1, 2 en 3 en TTO
  • Dhr. J.H.J. van der Weijden | Afdelingsleider havo/vwo 1, 2 en 3
  • Dhr. A.J.M. Butter | Afdelingsleider havo 4 en 5
  • Mw. M.N. Malij | Afdelingsleider vwo 4, 5 en 6
  • Dhr. F.N. Slijkerman | Afdelingsleider beheer & OOP


Aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met de onderwijskundige afdelingsleiders. Mocht u op een ander moment contact willen hebben met een van de afdelingsleiders, neem dan contact met ons op.

Ondersteuning en begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Daarvoor hebben we op het Da Vinci College een breed aanbod ontwikkeld. Lees hier meer. 

Decanaat

Op onze school werken twee decanen die leerlingen begeleiden bij het kiezen van profielen, het vakkenpakket en in later stadium adviseren bij het kiezen van een vervolgopleiding. Lees hier meer over het decanaat.

Ouderraad

Lees hier meer over de ouderraad van het Da Vinci College. 

Medezeggenschap

Lees hier meer de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

Lees hier meer over onze leerlingenraad.