School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium