School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Wat is TTO?

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het Da Vinci College biedt als enige school in de regio Waterland, tweetalig onderwijs aan. Hiermee komen wij tegemoet aan de steeds groter wordende behoefte van het hoger vervolgonderwijs en het bedrijfsleven aan mensen met een gedegen kennis van de Engelsetaal en een internationale oriëntatie.

Het tweetalig onderwijs voorziet in deze behoefte door:
Het aanbieden van een bepaald percentage van het onderwijs in het Engels.
Het aanbieden van de opleiding International Baccalaureate, een pre-universitaire opleiding in de Engelse taal met het hoogst mogelijke haalbare niveau voor niet Engelstaligen en het Business English Certificate.
Het verschaffen van een internationale oriëntatie.

Het TTO onderwijs is zo ingericht dat leerlingen geleerd wordt om te participeren in de snel en voortdurend veranderende mondiale samenleving van de 21e eeuw. Het opdoen van internationale oriëntatie (EIO), actief leren deelnemen aan die wereldwijde samenleving en daarbinnen kunnen communiceren, zijn dan ook belangrijke onderdelen van het curriculum.

tto logo

Klik op de button voor meer informatie over Tweetalig Onderwijs op het Da Vinci College!