School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Eco-School

Eco-School en het vak ODP
Eco-Schools is het internationale VN-keurmerk voor scholen die werken aan duurzaamheid. 
Het Da Vinci College vindt het belangrijk dat jongeren rekening houden met duurzaamheid en dat ze bewust omgaan met hun leefomgeving. Het internationale VN-keurmerk Eco-School is hier een uiting van. In de lessen ODP (onderzoeksvaardigheden duurzaamheidsproject) wordt deze houding extra gestimuleerd.

In het vak ODP leren leerlingen wetenschappelijk onderzoek doen. Aan de hand van het containerbegrip duurzaamheid, verwerven de leerlingen academische vaardigheden waarbij ze de taal van wetenschap gebruiken, zoals objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid. Het onderzoek kan zowel een sociaal als een natuurkundig uitgangspunt hebben. Tijdens de lessen formuleren de leerlingen een probleemstelling die gelinkt is aan duurzaamheid. Hierin speelt de directe leefomgeving en natuurlijk de school, het Da Vinci College, een centrale rol.

In het onderzoeksverslag dat gemaakt wordt verwerken de leerlingen het theoretische kader, het empirisch onderzoek en de resultaten. Ook trekken ze conclusies. Uiteindelijk geven ze aanbevelingen aan de school en/of hun leefomgeving. Tijdens de Eco-Conferentie presenteren leerlingen de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Eco-Conferentie
Elk schooljaar wordt de Da Vinci Eco-Conferentie gehouden. Tijdens deze conferentie worden de projecten en resultaten gepresenteerd op het vlak van duurzaamheid van het afgelopen jaar.

Certificering als Eco-School
Tijdens de Ecoconferentie in 2017 is de Groene Vlag toegekend door de organisatie Ecoschools. Het keurmerk Eco-School krijgt een school niet zomaar. De school stuurt een overzicht van alle activiteiten die met 'duurzaam' te maken hebben naar Ecoschools en volgt een traject van 'brons' naar 'zilver' en ten slotte naar de 'groene vlag'. Voor elke fase doet de school 'examen'. Voor de 'groene vlag' komt er een auditeur (examinator) naar school om te onderzoeken of we doen, wat we zeggen. In 2021 vindt er opnieuw een beoordeling plaats en ontvangen wij naar alle waarschijnlijkheid wederom het keurmerk Eco-School.

Eco-Conferentie verslag (10 juni 2021)
In de lessen ODP hebben de leerlingen uit 4 vwo van het Da Vinci College zich een heel jaar voorbereid op de Eco-Conferentie. Ze hebben onderzocht hoe je je mind, je school en je leefomgeving duurzamer kan maken. Duurzaamheid: een moeilijk begrip dat je alleen kan doorgronden door zelf onderzoek te doen. De leerlingen hebben verslagen, presentaties en filmpjes gemaakt. Tijdens de conferentie van 10 juni mochten ze het geheel nog een keer presenteren aan de buitenwereld, zowel fysiek als online. De conferentie zelf was geheel georganiseerd door leerlingen voor leerlingen. We hadden als gastspreker Peter Siegel, die ons informeerde over het overvloedig gebruik van plastic en de schade ervan voor het milieu. Hij legde ook de nadruk op het belang van het zijn van een Eco-School. Met grote tevredenheid kan ik terugkijken op de Eco-Conferentie. De sfeer was goed, de leerlingen waren enthousiast en de bezoekers waren geïnteresseerd; waarvoor dank. Al met al was het een geslaagde avond, waarbij het begrip duurzaamheid een stapje dichter bij ons leven kwam.

Filmpjes over duurzaamheid
In de lessen ODP zijn filmpjes gemaakt omtrent het thema duurzaamheid. Twee voorbeelden van deze filmpjes kun je hieronder bekijken.