School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Eco-School

Eco-Schools is het internationale VN-keurmerk voor scholen die werken aan duurzaamheid. Het Ecoschools programma is bedoeld om op school rekening te houden met duurzaamheid en om jongeren actief te betrekken bij duurzame ontwikkeling. We zijn nu een paar jaar bezig als ‘Ecoschool’ en daarmee zijn verschillende projecten gerealiseerd.

Milieuscan van de school

Leerlingen hebben tijdens de Dimi uren een scan van de school gemaakt om te onderzoeken wat er verbeterd kan worden op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat over het gebouw en over het gebruik van het gebouw.

Een verbeterde leefomgeving in en om de school

Op school wordt extra aandacht besteed aan een leefwijze die een goede gezondheid bevordert. Extra aandacht voor sport en voor een gezond aanbod in de schoolkantine. Er wordt aandacht besteed aan het bestrijden van zwerfafval in en om de school.

Zuinig met energie en grondstoffen

Het bevorderen van het bewustzijn om zuinig om te gaan met energie. Zoveel mogelijk overstappen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. De aankleding van het schoolplein is door leerlingen ontworpen en er is buitenmeubilair getimmerd van recycled hout. Het studieplein ‘Lifescience’ is duurzaam ingericht. De energie voor dit plein wordt geleverd door een windmolen en door zonnepanelen, gekoppeld aan een weerstation.

Duurzaamheid in het lesprogramma

Leerlingen (en docenten) gebruiken hun kennis over duurzaamheid in de dagelijkse praktijk op school. Sinds 2015 maakt de school deel uit van het wereldwijde scholen- netwerk ‘Globe’. Leerlingen doen onderzoek naar milieukwaliteit dat gebruikt wordt voor verbetering van het leefmilieu op het ruimteschip ‘Aarde’. Bij het vak ‘Algemene Natuurwetenschappen’ ontwikkelen leerlingen zelf in een jaar een duurzaam project.

Mogelijkheid tot internationale contacten

Internationaal doen in meer dan 45 landen scholen mee aan ‘Eco-Schools’. Er zijn volop mogelijkheden voor internationale uitwisseling of samenwerkingsprojecten met andere deelnemers. Bijvoorbeeld samenwerking met Bert Koopman van
het Masechaba-project om voor Aidswezen onderwijs te verzorgen.

Bright Future Lab

Een cursus 'duurzaam leiderschap' voor leerlingen uit de bovenbouw. Zij gaan een week end in retraite om zich te bezinnen op zichzelf en hun plaats op de aarde. Terug op school gaan deze leerlingen een project opzetten voor de buurt om die meer te betrekken bij het Da Vinci College als Ecoschool.

De Da Vinci Ecoconferentie

Elk schooljaar wordt de ‘Da Vinci Ecoconferentie’ gehouden. Tijdens deze conferentie worden de projecten en resultaten gepresenteerd op het vlak van duurzaamheid van het afgelopen jaar.

Certificering als Eco-School

Tijdens de Ecoconferentie in 2017 is de Groene Vlag toegekend door de organisatie Ecoschools. Het keurmerk 'Ecoschool' krijgt een school niet zomaar. De school stuurt een overzicht van alle activiteiten die met 'duurzaam' te maken hebben naar Ecoschools en volgt een traject van 'brons' naar 'zilver' en ten slotte naar de 'groene vlag'. Voor elke fase doet de school 'examen'. Voor de 'groene vlag' komt er een auditeur (examinator) naar school om te onderzoeken of we doen, wat we zeggen.

Leerlingen presenteren aan de auditeur van Eco-Schools.

Leerlingen presenteren aan de auditeur van Eco-Schools.

De wethouder reikt ons de Eco-Schools vlag uit.

De wethouder reikt ons de Eco-Schools vlag uit.