School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Decaan

Aan onze school zijn twee decanen verbonden, te weten de heer H. de Koning en de heer P.H. de Graaf. De taak van de decaan bestaat o.a. uit het begeleiden van de leerlingen bij het kiezen van hun vakkenpakket, profielen en – in een later stadium – hun te adviseren bij de keuze van hun vervolgopleiding. Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen:

  • Coördineert hij dat onderdeel van de mentorlessen, dat gewijd is aan loopbaanoriëntatie en begeleiding.
  • Organiseert hij informatieve bijeenkomsten voor ouders en/of leerlingen.
  • Houdt hij persoonlijke gesprekken met leerlingen.
  • Verzamelt hij documentatiemateriaal over studie- en beroepskeuzemogelijkheden en verstrekt folders en informatie over Open Dagen aan leerlingen.
  • Zorgt hij voor het up-to-date houden van het informatiemateriaal in een voor leerlingen toegankelijke infotheek.
  • Werkt hij samen met deskundigen buiten de school.
  • Organiseert hij bedrijfsbezoeken, oriënterende stages in bedrijven en doedagen.
  • Organiseert hij informatiemarkten over studie en beroep.
  • Coördineert hij projecten om de aansluiting met het vervolgonderwijs te verbeteren.

 

Voor informatie kunnen leerlingen altijd bij de decaan terecht. Ouders verzoeken wij eerst telefonisch een afspraak met de decaan te maken.