School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Ik voelde mij hier meteen thuis! 🏠

Oumnia, brugklas

Over toetsen, rapporten en boeken

Welke toetsen krijg ik allemaal?

Op het DVC werken we met een Programma Toetsing Onderbouw. In het PTO-boekje staan drie verschillende soorten toetsen vermeld. Een PO staat voor een Praktische Opdracht, een VT voor een Voortgangstoets en een FT voor een Formatieve Toets. Bij elke toets staat de weging vermeld. Deze verschillen per toets en per vak. Een en ander heeft te maken met de leerdoelen die per onderdeel getoetst worden. Een FT heeft altijd een weging 0. Een FT laat de voortgang zien van een leerling voor dat desbetreffende vak op dat moment, maar telt niet mee. Uit een formatieve toets halen docenten wel veel informatie en daarom is het wel belangrijk dat je deze ook goed en serieus maakt. In de wandelgangen wordt er nog wel eens over een SO (schriftelijke overhoring) gepraat, maar deze vallen onder bovenstaande toetsen.

Krijg ik veel toetsen en overhoringen?

Voor elk vak heb je verschillende toetsen. Toetsen aan het einde van een periode gaan vaak over een groter deel van de leerstof. Tussentoetsen zijn vaak kleinere overhoringen. Het verschilt per vak hoeveel je er hebt.

Hoe vaak krijg ik een rapport?

Je cijfers zijn het hele jaar te volgen in Magister. We werken hierbij in 4 periodes. In klas 1 krijg je per periode een papieren rapport mee. Aan het einde van het jaar krijgen alle leerlingen een eindrapport mee naar huis.

Mag ik blijven zitten in de brugklas?

Je mag niet blijven zitten in de brugklas. Als je aan het einde van het jaar niet bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau, zal je naar een ander niveau over moeten stappen.

Hoe kunnen mijn ouders mijn resultaten zien?

Jouw ouder(s) en/ of verzorger(s) kunnen net als jij je cijfers volgen in Magister met een eigen inlog- account.

Hoe kom ik aan mijn boeken?

Het bestellen van de boeken gaat via Van Dijk. Aan het einde van het schooljaar sturen we je een brief toe met alle informatie die je nodig hebt. Van Dijk levert vervolgens je boeken bij je thuis.

Heb ik een laptop nodig om onderwijs te kunnen volgen?

We werken op het DVC volgens het BYOD (Bring Your Own Device) principe. Het is dus niet verplicht om een laptop aan te schaffen, maar het is wel handig als jij een device tot je beschikking hebt. Voor leerlingen, die de tweetalige opleiding kiezen, is een laptop onmisbaar omdat we dan met een digitaal portfolio en veel digitale methodes werken.