School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Hier kan ik terecht met mijn talent voor Engels

Jack, brugklas

Over de lessen en het huiswerk

Hoe werkt het rooster?

Op je rooster kun je zien welk vak je op welk uur hebt en in welk lokaal. Zo weet je waar je wanneer moet zijn en welke boeken je mee moet nemen. We werken op het DVC met Magister, daarin kun je o.a. zien hoe je rooster eruitziet en of er wijzigingen zijn.

Hoelang duurt een les?

Iedere les duurt 45 minuten. Soms heb je een blokuur, dat is dan 2x 45 minuten.

Mag ik eten, drinken of snoepen in de klas?

Je mag in de lessen niet eten, drinken of snoepen. Dit mag alleen in de aula.

Mag ik op mijn mobieltje in de klas?

Mobieltjes mogen in de les niet te horen of te zien zijn, tenzij jouw docent hiervan afwijkt.

Mag ik tijdens de les naar de WC?

Daar heb je in de pauze natuurlijk voldoende tijd voor. Als je tijdens de les wilt gaan, steek je jouw hand op en vraag je dat aan de docent. Meestal mag het dan ook gewoon, alleen tijdens uitleg of een toets mag het niet.

Hoeveel tijd moet ik aan huiswerk besteden?

Omdat je voor bijna alle vakken huiswerk krijgt, moet je rekening houden met ongeveer anderhalf uur per dag in klas 1. Soms is het meer, soms is het minder.

Krijg ik hulp als ik een vak niet begrijp?

Je kunt bij elke docent hulp vragen als je iets niet begrijpt. Daarnaast hebben we in de ochtend ook onze X4U- uren waar je kan werken aan vakken die je moeilijk vindt. Ook kan je altijd terecht bij één van je mentoren.